Glas

Enkelslipade glas
I enkelslipade glas har man samma styrka i hela glaset. Dessa kan korrigera närsynthet, långsynthet och astigmatism.

Progressiva glas
Ett progressivt glas har en styrka upptill i glaset som man ser på långt håll med och en lässtyrka längst ner i glaset. Man ser lika bra på alla avstånd. Ingen annan ser att man har progressiva glas (de ser ut som ”vanliga” glasögon, ingen ruta nertill”).

Läskomforten kan vara sämre i progressiva glas än i enkelslipade läsglas. Man kan se oskarpt i sidled, främst i blickriktning nedåt.

Bifokala glas 
Fördelen är att man får ett relativt stort synfält när man läser, med minimala sidostörningar. Nackdelen är att man får en skarp gräns mellan avstånds- och närseendet. Man får dessutom inget skarpt seende på mellanavstånd.

Högbrytande glas
Har man högre styrkor rekommenderas ett högbrytande glas/plast. Detta innebär att glaset blir tunnare och lättare.

Kontakta oss

MATERIAL


Plast 

Fördelen med plastglas är att de är lätta, och de går inte sönder om man tappar dem på t. ex. ett stengolv. Nackdelen är att de repas lätt. En hårdbehandling på glaset behövs för att göra dem motståndskraftiga.

Mineral 
Fördelen med mineralglas är att de är väldigt reptåliga, och man kan göra dem tunnare än plastglas. Nackdelen är att de är tunga och att de kan krossas om man tappar dom.

BEHANDLINGAR


Antireflexbehandling 

Minskar reflexer i glasets främre yta. För att minska problemet med reflexer belägger man glasytorna med tunna optiska skikt som hindrar ljuset från att reflekteras. Ljuset tvingas då igenom glaset och kommer synen tillgodo och motverkar så trötthet. Dessutom syns ögonen tydligare bakom glasen.

Hård-behandling 
Vanliga plastglas som ej är hård-behandlade blir lätt repiga. Hård-behandling görs för att plastglas ska bli mer reptåliga.

Fotokromatiska och tonade glas
Med fotokromatiska glas menas glas som har förmåga att ändra färg när de utsätts för uv-strålning, och när strålningen upphör återgår glasen till den ursprungliga färgen.

Man kan också få en konstant färgton i glaset. Det finns många toner att välja mellan, och väljer man ett plastglas finns även många färgvarianter. Det går att få glaset färgat jämnt över hela ytan eller sk. gradalfärgning, då det är mörkare ton upptill på glasen.